Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego

Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego - V kadencja

 

Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.

 


 

 

JACEK PIORUNEK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Mieczysław Bagiński


Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Cezary Cieślukowski


Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

 

Sejmik Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15 – 888 Białystok

tel. 85 66 54 400

fax.85 66 54 401

e- mail: sejmik@wrotapodlasia.pl