Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – VI kadencja

 

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.


 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Wiesława Burnos
 2. Stanisław Derehajło (Porozumienie Jarosława Gowina)
 3. Marek Adam Komorowski -przewodniczący
 4. Artur Kosicki
 5. Romuald Łanczkowski
 6. Sebastian Łukaszewicz
 7. Marek Malinowski
 8. Wanda Elżbieta Mieczkowska
 9. Marek Olbryś
 10. Adam Wojciech Sekściński
 11. Łukasz Siekierko
 12. Aleksandra Szczudło (Solidarna Polska)
 13. Paweł Wnukowski - sekretarz
 14. Jadwiga Barbara Zabielska
 15. Justyna Emilia Żalek (Porozumienie Jarosława Gowina)- wiceprzewodnicząca

Klub Radnych Koalicja Obywatelska

 1. Anna Augustyn
 2. Jarosław Zygmunt Dworzański
 3. Waldemar Kwaterski
 4. Igor Łukaszuk
 5. Anna Naszkiewicz
 6. Sławomir Nazaruk
 7. Karol Pilecki – przewodniczący
 8. Jacek Piorunek
 9. Maciej Zenon Żywno

 


 Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 1. Cezary Cieślukowski
 2. Bogdan Dyjuk
 3. Mikołaj Janowski
 4. Stefan Krajewski- przewodniczący
 5. Jerzy Leszczyński

 


Radni Niezrzeszeni w Klubach

Bogusław Dębski (Prawica Rzeczypospolitej)