Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – V kadencja

 

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.


 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • ELŻBIETA MARIA KAUFMAN - SUSZKO - PRZEWODNICZĄCA
 • JUSTYNA EMILIA ŻALEK - WICEPRZEWODNICZĄCA
 • BOGUSŁAW DĘBSKI - WICEPRZEWODNICZĄCY
 • MAREK CITKO
 • LESZEK DEC
 • MAREK ADAM KOMOROWSKI
 • KRZYSZTOF KRASIŃSKI
 • HENRYK ŁUKASZEWICZ
 • ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI
 • MAREK OLBRYŚ
 • ŁUKASZ SIEKIERKO

   

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 • MIKOŁAJ JANOWSKI - PRZEWODNICZĄCY
 • MIECZYSŁAW BAGIŃSKI - WICEPRZEWODNICZĄCY
 • BOGDAN DYJUK - SEKRETARZ
 • CEZARY CIEŚLUKOWSKI
 • JERZY LESZCZYŃSKI
 • ANDRZEJ ZBIGNIEW KORONKIEWICZ
 • WALENTY KORYCKI
 • STEFAN KRAJEWSKI
 • WŁODZIMIERZ SZYPCIO

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 • JAROSŁAW ZYGMUNT DWORZAŃSKI - PRZEWODNICZĄCY
 • KAROL PILECKI - SEKRETARZ
 • ANNA NASZKIEWICZ
 • DARIA KRYSTYNA SAPIŃSKA
 • WALDEMAR KWATERSKI
 • MARIAN CZESŁAW SZAMATOWICZ
 • JACEK PIORUNEK
 • MACIEJ ŻYWNO