Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – VI kadencja

 

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.


 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Wiesława Burnos
 2. Stanisław Derehajło
 3. Bogusław Dębski – wiceprzewodniczący
 4. Marek Adam Komorowski
 5. Artur Kosicki
 6. Romuald Łanczkowski
 7. Sebastian Łukaszewicz– przewodniczący
 8. Marek Malinowski
 9. Wanda Elżbieta Mieczkowska
 10. Marek Olbryś
 11. Adam Wojciech Sekściński
 12. Łukasz Siekierko
 13. Aleksandra Szczudło
 14. Paweł Wnukowski - sekretarz
 15. Jadwiga Barbara Zabielska
 16. Justyna Emilia Żalek– wiceprzewodnicząca

Klub Radnych Koalicja Obywatelska

 1. Anna Augustyn
 2. Jarosław Zygmunt Dworzański
 3. Waldemar Kwaterski
 4. Igor Łukaszuk
 5. Anna Naszkiewicz
 6. Sławomir Nazaruk
 7. Karol Pilecki – przewodniczący
 8. Jacek Piorunek
 9. Maciej Zenon Żywno

 


 Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 1. Cezary Cieślukowski
 2. Bogdan Dyjuk
 3. Mikołaj Janowski
 4. Stefan Krajewski- przewodniczący
 5. Jerzy Leszczyński