Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – VI kadencja

 

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.


 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Wiesława Burnos
 2. Stanisław Derehajło (Porozumienie Jarosława Gowina)
 3. Artur Kosicki
 4. Romuald Łanczkowski
 5. Sebastian Łukaszewicz
 6. Marek Malinowski
 7. Wanda Elżbieta Mieczkowska
 8. Piotr Modzelewski
 9. Marek Olbryś
 10. Adam Wojciech Sekściński
 11. Łukasz Siekierko - p.o. przewodniczącego
 12. Paweł Wnukowski - sekretarz
 13. Jadwiga Barbara Zabielska
 14. Justyna Emilia Żalek (Porozumienie Jarosława Gowina)- wiceprzewodnicząca

Klub Radnych Koalicja Obywatelska

 1. Anna Augustyn
 2. Jarosław Zygmunt Dworzański
 3. Waldemar Kwaterski
 4. Igor Łukaszuk
 5. Anna Naszkiewicz
 6. Karol Pilecki – przewodniczący
 7. Jacek Piorunek
 8. Maciej Zenon Żywno

 


 Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 1. Cezary Cieślukowski
 2. Bogdan Dyjuk
 3. Mikołaj Janowski
 4. Jerzy Leszczyński

 


Radni Niezrzeszeni w Klubach

Bogusław Dębski (Prawica Rzeczypospolitej)

Sławomir Nazaruk