Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – VII kadencja

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.