Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego

Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego - VI kadencja

 

Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.

 


 

 

BOGUSŁAW DĘBSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


ŁUKASZ SIEKIERKO

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

 

Sejmik Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15 – 888 Białystok

tel. 85 66 54 400

fax.85 66 54 401

e- mail: sejmik@wrotapodlasia.pl